مدیریت

معاون پژوهشی مركز تحقیقات مسكن خبر داد صدور ۱۲ نظریه فنی برای تكنولوژی های جدید، برگزاری سمینار ایمنی اتوبوس ها در برابر آتش

مدیرسا: معاون پژوهش و فناوری مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی با تاكید بر لزوم استفاده از تكنولوژی های جدید برای كاهش خسارات، اظهار داشت: یكی از مهم ترین چالش […]

مدیریت

نماینده فارغ التحصیلان دانشگاه نفت: تغییرات در شرایط استخدامی وزارت نفت

به گزارش مدیرسا نماینده فارغ التحصیلان معترض دانشگاه نفت اظهار داشت: با وجود تعهد وزارت نفت به كمیسیون آموزش مجلس در خصوص استخدام فارغ التحصیلان رتبه الف این دانشگاه، تابحال […]