مدیریت

یك مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی: نقدینگی، تنها دغدغه بنگاه های اقتصادی مشكل دار نیست

مدیرسا: مدیركل پشتیبانی از مشاغل و بیمه بیكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: مشكلات بنگاه های اقتصادی مشكل دار فقط نقدینگی نیست، بلكه پاره ای از مشكلات […]

مدیریت

رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور: امسال آزمون استخدامی مجدد در كشور برگزار می گردد

مدیرسا: رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور اظهار داشت: امسال آزمون استخدامی مجدد در كشور برگزار می گردد.به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، دكتر جمشید انصاری در جمع خبرنگاران […]

مدیریت

در گفتگو با مهر اعلام شد؛ منابع طرح جامع بازآفرینی شهری پرداخت نشد، وام نوسازی با سودتك رقمی

مدیرسا: یك مقام بانكی اظهار داشت: اگر منابع طرح جامع بازآفرینی شهری ازسوی دولت دراختیار این بانك قرار گیرد، علاوه برتخصیص منابع جدید از محل بانك، به انبوه ساز تسهیلات […]