مدیریت

فرمانده قرارگاه اربعین ناجا: برای عبور كامیون های باقی مانده در چذابه با عراق مذاكره كرده ایم

مدیرسا: چذابه ـ فرمانده قرارگاه اربعین ناجا اظهار داشت: برای عبور كامیون های حامل بارهای تجاری باقی مانده در مرز چذابه با طرفرعراقی مذاكره كرده ایم تا آنها وارد عراق […]

مدیریت

یك مقام مسئول اعلام كرد: كشورهای (OECD) سالانه ۳۱۷میلیارد دلار ازبخش كشاورزی حمایت می كنند

مدیرسا: رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی اظهار داشت: كشورهای عضو سازمان همكاری اقتصادی و توسعه (OECD) به صورت متوسط، سالانه ۳۱۷ میلیارد دلار از […]