مدیریت

رئیس انجمن صنفی امداد خودرویی خبر داد؛ جزئیات محاسبه نرخ امداد خودرو، با امدادگرنماهای دولتی و شبه دولتی مواجه می باشیم

مدیرسا: رئیس انجمن صنفی امداد خودرویی با بیان این كه در طول سال های گذشته سعی شده شرایط برای محاسبه دقیق و با نظارت امداد خودرو در داخل شهرها و […]

مدیریت

دادستان شوش خبر داد شناسایی و تعقیب قضایی ۱۵ عامل اصلی تجمعات شوش، بازداشت شدگان با صدور قرار آزاد شدند

مدیرسا: دادستان شوش با اشاره به اینكه در ایام گذشته افرادی با باعث اختلال و سلب آسایش مردم در بعضی نقاط شهر و ترافیك شدند، اظهار داشت: در این راستا […]

مدیریت

در مراسم امضای تفاهم نامه با سازمان برنامه مطرح شد؛ گلایه حجتی از سنگ اندازی در پرداخت وام اشتغال روستایی به كشاورزان

مدیرسا: وزیر جهاد كشاورزی با اشاره به اینكه متأسفانه در سامانه كارا برای وام اشتغال روستایی با وحی منزل روبرو می باشیم، اظهار داشت: روستائیان برای دریافت وام اشتغال روستایی […]