تکنولوژی

ویدئو

به گزارش مدیرسا چندی قبل یك مسافر پرواز تهران – مشهدِ ایران ایر در نامه ای سرگشاده به مدیرعامل این شركت هواپیمایی، ضمن اشاره به لزوم توجه به حقوق مسافران […]

تکنولوژی

با لود كنترل پرواز آشنا شوید؛ بارهایتان در قسمت بار پرواز چگونه و بر چه اساسی چیده می شود؟

به گزارش مدیرسا ایسنا/هرمزگان سرپرست بخش لود كنترل فرودگاه مهرآباد اظهار داشت: لود كنترل شامل كلیه مراحل تهیه دستور العمل و نحوه بارگیری و همینطور محاسبات اوزان و وضعیت تعادلی […]