وزیر نیرو: ایران حق آبه هیرمند را از افغانستان می گیرد

رئیس كمیسیون مشترك همكاریهای اقتصادی ایران و افغانستان اظهار داشت: در سال آبی جاری حق آبه رودخانه هیرمند را دریافت می نماییم و در شرایط خوبی به سر می بریم.

به گزارش مدیرسا به نقل از صداوسیما؛ رضا اردکانیان با اشاره به مسئولیت وزارت نیرو بعنوان مسئول کمیسیون همکاریهای اقتصادی ایران و افغانستان، اظهار داشت: به اعتقاد من زمینه خوبی برای توسعه همکاری ها بین ایران و افغانستان وجود دارد.
وزیر نیرو اظهار داشت: در آینده نزدیک دو نمایشگاه در زمینه کارهای تجاری، بازرگانی و صنعتی را برپا خواهیم کرد و کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی را در افغانستان برگزار می نماییم.
اردکانیان اضافه کرد: در زمینه برق، همکاری ها را با افغانستان توسعه خواهیم داد و زمینه بسیار خوبی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور وجود دارد.
وزیر نیرو درباره حق آبه ایران از رودخانه هیرمند هم اظهار داشت: در قالب معاهده سال ۱۳۵۱ بین ایران و افغانستان عمل می نماییم که در آن معاهده، ساز و کاری تحت عنوان تشکیل هیئت کمیساریای هیرمند پیش بینی شده است که از هر دو طرف یعنی از جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در آن عضو هستند.
اردکانیان اظهار داشت: همچون وظایف این کمیساریای هیرمند، نظارت بر اجرای معاهده بوده و خوشبختانه باتوجه به فضای خوب همکاری، این بخش از معاهده فعال است.
وی اضافه کرد: جلسات کمیساریای هیرمند به صورت مرتب در تهران و کابل انجام می شود.
وزیر نیرو همین طور اظهار داشت: اقدامات خوبی هم برای پایش اجرای معاهده هیرمند در حال انجام می باشد و سفر اخیر سرپرست وزارت خارجه افغانستان به ایران هم تأکیدی بر این مساله در گفتگوهای دو جانبه بود.
اردکانیان اشاره کرد: در سال آبی فعلی هم طبیعتاَ آن میزان از حق آبه رودخانه هیرمند را دریافت می نماییم و در شرایط خوبی به سر می بریم.
وی درباره راه اندازی سد جدید در راه رودخانه هیرمند اشاره کرد: بطور طبیعی هر نوع سازه آبی که در راه این رودخانه راه اندازی شود، نباید بر قرارداد ایران و افغانستان در زمینه هیرمند تأثیر بگذارد و ما امیدوار هستیم این مسئله مورد توجه همکارانمان در افغانستان هم باشد.
وزیر نیرو اضافه کرد: قرارداد بین ایران و افغانستان درباره بهره برداری از رودخانه هیرمند یک قرارداد رسمی و تأیید شده دو کشور بوده که برای هر دو طرف قابل احترام است.
اردکانیان درباره رودخانه هریرود هم اظهار داشت: این رودخانه یک رودخانه مرزی است و در آخر، ایران و ترکمنستان از این رودخانه فصلی بهره مند هستند.
وی اضافه کرد: رودخانه هریرود رودی است که در ماه هایی از سال پرآب می شود که ما سد دوستی را روی این رودخانه راه اندازی کردیم.
اردکانیان در ادامه با اشاره به اینکه مذاکرات با مقامات افغانستان درباره هریرود در جریان است، اظهار داشت: وزارت امور خارجه در چارچوب سند همکاریهای جامع و بلندمدت دو کشور بحثی را به این امر مختص کرده است.
وزیر نیرو اضافه کرد: پیشرفت های خوبی در مذاکرات جهت استفاده از رودخانه هریرود بین ایران و افغانستان انجام شده است که امیدواریم در آینده نزدیک این سند جامع بطور رسمی به امضا برسد.