معاون حقوقی سازمان بورس عنوان كرد: نقش كلیدی بازارگردان ها در مدیریت هیجان بازار سرمایه

به گزارش مدیرسا معاون حقوقی بورس با اعلان اینكه شركت هایی كه در بازار سرمایه حضور دارند ملزم به داشتن حداقل یك بازارگردان هستند، اظهار داشت: بازارگردان ها در بازار سرمایه محور تعادل اند.
به گزارش مدیرسا به نقل از بازار سرمایه، جعفر جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس اظهار داشت: بازارگردان ها در بازار سرمایه محور تعادل اند و هر چه این بازار بزرگ تر می شود، لزوم تقویت صندوق های بازارگردان محسوس تر خواهد بود؛ اخیراً سازمان بورس و اوراق بهادار هم بار دیگر بر این تاکید کرده و شرکت هایی را که در بازار سرمایه حضور دارند ملزم کرد که حداقل یک بازارگردان داشته باشند. وی بیان داشت: نهاد ناظر ضمن نظارت و رصد جدی بر این الزامات، در جهت تقویت نهاد بازارگردانی از تمام ابزارها استفاده خواهدنمود. معاون حقوقی سازمان بورس نهاد بازارگردانی را یکی از کلیدی ترین و ضروری ترین نهادهای مالی مؤثر در بازارهای سرمایه معتبر و پیشرو خواند و اظهار داشت: این نهاد در نقدشوندگی و مدیریت هیجان و نوسانات بازار نقش اساسی داشته و بعنوان یکی از انواع نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ محسوب و عملیات و اقدامات آن تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است. جمالی اشاره کرد: وجود بازارگردان به ازا هر ورقه بهادار در بازار سرمایه امری ضروری و از مکانسیم های بازار سرمایه بوده و مطابق با مفاد دستورالعمل های پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، ناشران اوراق بهادار ملزم به داشتن حداقل یک بازارگردان هستند. عضو هیأت مدیره سازمان بورس توضیح داد: این الزام علاوه بر اینکه بعنوان یکی از شرایط متقاضیان پذیرش در بورس مربوطه لحاظ شده، یکی از حلقه های مهم در جهت تکمیل اثربخشی و ارائه خدمات در بازار سرمایه خواهد بود. معاون حقوقی سازمان بورس افزود: از ین جهت، سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت جدی بر این الزامات نظارت و رصد داشته و در جهت تقویت نهاد بازارگردانی از تمامی ابزارها استفاده خواهدنمود. جمالی اشاره کرد: ناشران و سهامداران عمده ای که بر خلاف مقررات ظرف مهلت مقرر، برای معرفی بازارگردان اقدام نکنند، مرتکب تخلف انضباطی شده و با برخورد جدی سازمان بورس مواجه خواهند شد؛ همین طور بازارگردانان معرفی شده در صورت تخطی از مقررات و تکالیف محوله، متناسب با اقدامات خلاف مقررات به مجازات های مربوطه همچون لغو مجوز فعالیت محکوم خواهند شد. وی ادامه داد: بدیهی است در صورتیکه اقدامات مذکور واجد وصف مجرمانه باشند، مرتکبین به مراجع قضائی معرفی شده و سازمان بورس و اوراق بهادار مراتب را تا حصول نتیجه و اجرای آرای قضائی صادره پیگیری خواهدنمود. جمالی اشاره کرد: لازم است تمامی ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده یا در حال پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، نسبت به اجرای این مقررات اهتمام کافی داشته باشند و همین طور بازارگردانان نیز بعنوان یکی از ارکان مهم هماهنگی و تنظیم سفارش های خرید و فروش، در ایفای نقش خود جدیت داشته و به صورت حرفه ای به فعالیت بپردازند.

منبع: