معاون عمرانی استاندار بوشهر: تاخیر در اجرای پروژه های شهرداری قابل پذیرش نمی باشد

بوشهر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر اظهار داشت: تعلل در اجرای پروژه های شهرداری همچون پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید مطهری، مسیر راست گرد ورودی شهر بوشهر و اجرای فازهای بعدی پارك بزرگ لیان قابل پذیرش نمی باشد.
مهرداد ستوده در بازدید از پروژه های در دست اجرای شهرداری بوشهر تعیین تکلیف پروژه چرخ فلک، مسیر راست گرد ورودی شهر بوشهر و توجه شهرداری به پرداخت مطالبات کارگری را ضروری دانست و خواهان اقدام سریع شهردار جدید بوشهر در این موارد شد.
وی با اعلان اینکه تقاطع غیرهمسطح شهیدمطهری هیچگونه هزینه پرداخت نشده ندارد و در تامین اعتبار برای تکمیل آن هم مشکلی نیست با انتقاد شدید از تعلل پیمانکار عنوان کرد: شهرداری بوشهر و پیمانکار پروژه باید با کار شبانه روزی پروژه را در کمترین زمان ممکن به انجام برسانند.
معاون عمرانی استاندار بوشهر حضور چند نفر در پروژه ای با این وضعیت را برای تکمیل بموقع کار ناکافی دانست و اضافه کرد: پیمانکار باید به صورت شبانه روزی و با اکیپ های قوی و معتمد پروسه تکمیل را سرعت بخشد.
ستوده آمادگی استانداری بوشهر را برای تامین اعتبار تکمیل فازهای بعدی پارک بزرگ لیان به صورت ۵۰ درصد اعلام نمود و اظهار داشت: شهرداری مقدمات کار را با سرعت آغاز و نگرانی بابت تامین اعتبار پروژه نداشته باشد.
وی کمک های استانداری به عمران شهری بوشهر را قابل توجه دانست و خواهان تسریع در تکمیل پروژه های در دست اجرا شد.
در این بازدید معاون استاندار از شهردار جدید بوشهر خواست نسبت به زیباسازی شهر بوشهر و مسیر ورودی بوشهر اقدام و نگاه های منفی و ناامیدی های موجود را به نگاه های مثبت و امیدوارانه تبدیل کند.
از پیمانکار نمی پذیرم که در اجرای کار تعلل کند
حسین صالحیان، شهردار بوشهر نیز در این بازدیدها با تشکر از همکاری استانداری بوشهر، آمادگی خود و مجموعه شهرداری برای انجام سریع، باکیفیت، قانونمند و شبانه روزی پروژه های نیمه کاره، معطل مانده را اعلام نمود و اظهار نمود: باید کارها را با سرعت و کیفیت به انجام برسانیم و پیمانکاران باید به تعهدات خود عمل کنند.
وی در رابطه با پروژه تقاطع غیرهمسطح شهیدمطهری نیز اظهار داشت: ما تمام مطالبات پیمانکار را پرداخت کرده ایم و در همین مدت کوتاه برای بار سوم از پروژه بازدید کرده ام و از پیمانکار نمی پذیرم که در اجرای کار تعلل کند و موجب زحمت بیشتر برای مردم شود.
در اولین بازدید مشترک معاون عمرانی استاندار بوشهر و شهردار جدید بوشهر از پروژه های در دست اجرای شهرداری بوشهر، بر سرعت بخشی و تکمیل باکیفیت پروژه های نیمه تمام تاکید گردید. مهرداد ستوده به اتفاق شهردار جدید بوشهر از پروژه های شهرداری بوشهر بازدید و بر ضرورت سرعت بخشی و تکمیل با کیفیت پروژه های در دست اجرا اصرار کرد.

منبع: