لغو مجوز پرواز یك ایرلاین به دلیل تهویه نامناسب هوا در كابین هواپیما بازدید سرزده كار دست یك ایرلاین داد!

مدیرسا: بازدید سرزده رئیس سازمان هواپیمایی از روش اجرای پروتكلهای مقابله با كرونا در هواپیماها كار دست یك ایرلاین داد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، سازمان هواپیمایی از لغو مجوز پروازی یک ایرلاین به سبب تهویه نامناسب هوا در کابین هواپیما آگاهی داد.
پیرو بازدید زنگنه، معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از فرودگاه مهرآباد و بازدید از کابین هواپیماهای پروازهای خروجی، دو مجوز پرواز یکی از شرکتهای هواپیمایی مورد بازدید به سبب عدم رعایت تهویه مناسب هوا در کابین هواپیما کنسل شد.
لازم به ذکر است شرکتهای هواپیمایی بر طبق مصوبه ابلاغی سازمان هواپیمایی کشوری موظف به فعال بودن سیستم تهویه هواپیما بر روی زمین در زمان پذیرش مسافر هستند.

منبع: