یك مقام مسئول اعلام كرد: رشد ۲۰ درصدی تولید پنبه در یك سال اخیر

به گزارش مدیرسا مجری طرح پنبه وزارت جهاد كشاورزی اظهار داشت: با افزایش عملكرد در واحد سطح زیر كشت پنبه، تولید این محصول در یك سال اخیر افزایش ۲۰ درصدی داشته است.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ابراهیم هزار جریبی اضافه کرد: امسال سطح زیرکشت پنبه به ۹۸ هزار و ۸۰۰ هکتار رسیده که این رقم نسبت به سال قبل رشد ۱۰ درصدی داشته است همین طور با توجه به این که پایین ترین سطح کشت پنبه در کشور ۷۰ هزار هکتار بوده هم اکنون نسبت به این میزان نیز سطح زیر کشت ۳۰ هزار هکتار بهبود داشته است.
وی افزود: امسال، هم سطح زیر کشت بالا رفته و هم کیفیت مزارع نسبت به سال قبل مناسب تر است بطوریکه میزان عملکرد به ۲ هزار و ۷۰۰ کیلو در هکتار رسیده است که این میزان نسبت به سال قبل افزایش ۲۰۰ کیلویی را نشان میدهد.
مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: پیش بینی می شود که امسال ۲۷۰ هزار تن وش از مزارع پنبه تهیه نماییم که این محصول در کارخانجات پنبه پاک کنی تصفیه می شود و الیاف آن در صنایع نساجی برای تولید نخ استفاده می شود.
هزارجریبی افزود: بر طبق پیش بینی ها ۸۱ هزار تن الیاف امسال برای صنایع ریسندگی تهیه می شود که سال قبل این میزان ۷۰ هزار تن بوده و بدین سان خودکفایی در این عرصه از ۵۸ درصد در سال قبل به ۶۸ درصد برای امسال می رسد که به رغم تحریم و محدودیت های ارزی این رشد مواد اولیه صنایع ریسندگی مطلوب به نظر می آید.
وی اضافه کرد: همین طور از پنبه دانه در صنایع روغن کشی و کنجاله دام نیز استفاده می شود که ارقام تولید امسال نوید سال های بهتری را برای زراعت پنبه در آینده می دهد.
مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: این افزایش کشت به این علت است که پنبه جزو محصولات اولویت دار جهش تولید مورد توجه دولت و وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است که این با واقعی شدن قیمت ارز و بسته شدن راه برای واردات بی رویه، تمایل کشاورزان را برای کاشت این محصول بیشتر کرده و از طرف دیگر استفاده از بذرهای اصلاح شده عملکرد واحد سطح را درباب این محصول بالا برده است.
هزار جریبی با اشاره به اینکه برنامه ریزی سطح زیر کشت پنبه برای سال آینده ۱۵۰ هزار هکتار است، اضافه کرد: این رقم یعنی رشد ۵۰ درصدی در کشت پنبه را نشان میدهد که در صورت تحقق به افزایش ضریب خودکفایی در صنایع ریسندگی، کمک شایانی می کند.