مدیركل دفتر تحقیقات و توسعه فناوری توانیر: تجاری سازی اولویت روز پژوهشگاه نیرو است

مدیركل دفتر تحقیقات و توسعه فناوری شركت توانیر اظهار داشت: موسسات تخصصی از بودجه دولتی مشكلات موضوعی را دنبال و در نهایت پژوهش های خودرا تجاری سازی می كنند كه از اولویت های پژوهشگاه نیرو است.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت نیرو، مسعود تقوایی، با اعلان اینکه بی توجهی به کاربست پژوهشی سبب بی ثمرشدن هر پژوهشی در صنعت شده است، اظهار داشت: پژوهش صنعت نوعی کارگروهی است که اگر برای بهره برداری از آن استفاده تلاش نشود، اتلاف وقت و هزینه است.

وی با اعلان اینکه مؤسسات تخصصی از بودجه دولتی استفاده می نمایند، اضافه کرد: این مؤسسات مالکیت گرا هستند و عمدتاً تحقیقاتی را انجام می دهند که مشکلات موضوعی را دنبال کنند و در نهایت به تجاری سازی پژوهش های کاربردی منجر شود؛ این از موضوعات مهمی است که پژوهشگاه نیرو دنبال می کند.

مدیرکل دفتر تحقیقات و توسعه فناوری شرکت توانیر با اعلان اینکه اقتصاد امروز جهان به صورتی از منابع زیرزمینی و صنعت فاصله گرفته است، گفت: امروزه رشد چشم گیر مراکز تحقیقاتی را باید پذیرفت، اما چرخه ناکامل پژوهش باید کامل شود و دستاوردهای پژوهشی به برطرف نمودن مشکلات جامعه منجر شود. امروز در همه جای دنیا ۳۰ تا ۴۰ درصد محصولات صادراتی از فرآورده های حاصل تجاری سازی محصولات پژوهشی است، بدین سبب نمی توان تجاری سازی را از محصولات دانش بنیان جدا کرد.

بگفته این مقام مسئول صنایع در صورتی حاضر به سرمایه گذاری هستند که یافته های پژوهشی نیاز آنها را برطرف کند، در بهترین شرایط از هر ۱۰۰ ایده ۵ تا ۶ محصول تجاری سازی شود که می توان گفت حرکتی رو به جلو است.

مدیرکل دفتر تحقیقات و توسعه فناوری شرکت توانیر با اعلان اینکه چشم انداز دانشگاه های مهم دنیا در قرن ۲۱ افزایش درآمد حاصل از محصولات تجاری سازی بیش از درآمد شهریه دانشجویی است، اشاره کرد: بدین جهت حرکت به سمت تجاری سازی از اولویت های پژوهشگاه نیرو است که در سال ۹۹، یک هزار و ۲۰۰ اولویت تحقیقاتی را تعیین کرد که از این تعداد حدود ۶۰۰ طرح پژوهشی مصوب شد و تعدادی به تجاری سازی منجر گردید.

تقوایی با اعلان اینکه باید به دنبال سازوکاری باشیم که تجاری سازی سرعت بیشتری بگیرد، اضافه کرد: اهمیت آن به حدی است که باید مراکز R&D ایجاد شود.