امام جمعه مریوان: ساماندهی مرز باشماق سهم بزرگی در تحول اقتصادی شهرستان مریوان دارد

مریوان ـ امام جمعه مریوان اظهار داشت: ساماندهی مرز باشماق همواره از دغدغه های مردم این شهرستان بوده و اجرای آن نقش مهمی در اشتغال زایی و تحول اقتصادی منطقه دارد.
ماموستا مصطفی شیرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: حفاظت از وحدت و انسجام یکی از دغدغه های مهم در میان امت اسلامی بوده و به عینه می بینیم که نبود وحدت و همنوایی در میان مسلمین در بعضی حوزه ها زمینه ساز مشکلاتی در جهان اسلام شده است. وی ضمن اشاره به وحدت و برادری مثال زدنی در کشور، افزود: خوشبختانه باوجود توطئه های بسیار دشمنان خارجی و داخلی شاهد وحدت مثال زدنی بین اقوام و مذاهب اسلامی در داخل کشور بخصوص در استان هایی همانند کردستان هستیم. این عالم اهل سنت وحدت را معلول بصیرت ملت ایران دانست و اظهار داشت: دشمن به خوبی اوضاع داخلی ایران بخصوص قومیت ها و مذاهب را رصد می کند و همواره به دنبال پیدا کردن راه نفوذی در کشور است. ماموستا شیرزادی با انتقاد از برخی خواص که همواره به دنبال پررنگ کردن اختلاف بین ملت هستند، اظهار داشت: همه امت واحده هستیم و کسانی که به دنبال پررنگ کردن اختلاف بین مذاهب اسلامی و حتی دیگر ادیان در کشور می باشند خواسته یا ناخواسته مهره های نفوذی دشمن محسوب می شوند. امام جمعه مریوان در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در همین استان کردستان به عینه شاهد فعالیت گروه های حاشیه دار و حاشیه ساز برای کمرنگ کردن وحدت بین برادران اهل سنت و اهل تشیع هستیم بنابراین باید اظهار داشت که این گروه ها عناصر خودفروخته و البته فریب خورده استعمار پیر هستند. وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به نیاز استان به توجه و نگاه ویژه مسؤلان کشوری، اظهار داشت: خوشبختانه پتانسیل های بسیار خوبی در سطح استان بخصوص شهرستان های مرزی همانند مریوان برای توسعه و پیشرفت داریم که استفاده درست از این ظرفیت ها می تواند زمینه اشتغال پایدار و توسعه را برای منطقه فراهم آورد. ماموستا شیرزادی تصریح کرد: ساماندهی مرز باشماق همواره از دغدغه های مردم مریوان بوده است چون که ساماندهی این مرز می تواند سهم بزرگی در اشتغال زایی و تحول اقتصادی در این شهرستان و حتی استان به دنبال داشته باشد. امام جمعه مریوان عنوان کرد: بالفعل کردن ظرفیت های اقتصادی در منطقه وظیفه ای ملی است و همه دلسوزان جامعه باید نسبت به این مهم احساس مسئولیت کنند.