محاسبه میزان مصالح مورد نیاز سازه ها با نرم افزارهای بومی

مدیرسا: تعدادی از محققان یکی از شرکت های دانش بنیان نرم افزاری برای صنعت ساختمان معرفی کردند که قادر می باشد میزان مصالح مورد نیاز در یک سازه را محاسبه کند.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، سعید صفری، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، اظهار داشت: این شرکت، با برقراری ارتباط با آنها نیاز این صنایع در حوزه های نرم افزاری را شناسایی و برای پاسخگویی به این نیازها، نرم افزارهای مختلف تولید می کند.
صفری اضافه کرد: نرم افزارها و سیستم های تولید شده در این شرکت، حوزه های تخصصی مانند سیستم های اتوماسیون ERP و دیگر نرم افزارهای تخصصی را شامل می شود که این صنایع برای پیشبرد کارها، به آن نیاز دارند. هم اکنون نیز بخش عمده ای از فعالیت این شرکت بر صنعت ساختمان متمرکز است.
مجری طرح با اشاره به کارهای دانش بنیان متخصصان این شرکت، تصریح کرد: برای مثال، محاسبه نوع و ضخامت رنگ به کار رفته در اسکلت ساختمان ها، خصوصاً در پروژه های بزرگ، نیازمند برخی محاسبات نسبتاً پیچیده است و ما برای انجام این محاسبات، نرم افزارهای تخصصی تولید می نماییم.
بگفته وی این نرم افزارها، همین طور می توانند میزان مصالح به کار رفته و دیگر اقلام مورد نیاز در صنعت ساختمان را نیز محاسبه کنند.
این فعال دانش بنیان اضافه کرد: این شرکت یک نرم افزار در زمینه بهینه سازی برش با نام pir ساخته است که در صنعت نفت کاربرد دارد و این نرم افزار توسط یک شرکت رومانیایی با قیمت ۳۰ هزار یورو عرضه می شود، در صورتیکه ما همین نرم افزار را با نرخ ۳۰ میلیون تومان به صنعت نفت کشور ارائه کرده ایم.
برمبنای اعلام معاونت علمی ریاست جمهوری، صفری ضمن تاکید بر گسترش کارهای این مجموعه دانش بنیان اظهار داشت: تلاش داریم تا با توسعه فعالیت ها در صنایع مختلف، بتوانیم نرم افزارهای بسیار متنوع تری تولید نماییم و در زمینه اینترنت اشیاء نیز تولیداتی داشته باشیم.

منبع: