مدیركل راه و شهرسازی استان تهران: با فساد و رانت در نظام مهندسی مقابله شود

به گزارش مدیرسا مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اظهار داشت: انتظار ما از هیات رییسه جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران این است که به مواردی همچون شفافیت در امور مالی و ارجاع کار اهمیت داده دهند و همین طور جلوی سو استفاده برخی کارکنان سازمان از موقعیت های شغلی به نفع خود و یا غیر را بگیرند.
خلیل محبت خواه در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: در ایام اخیر دیداری را با اعضای جدید هیات رییسه سال سوم دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران داشتم و انتظاراتی را از ایشان مطرح کردم. شفافیت در تمامی امور سازمان خصوصاً امور مالی، ارجاع کار، رعایت حداکثری قوانین و ضوابط، پایش موضوعات مالی سازمان، برقراری انضباط مالی و پیش گیری از بروز سوء جریانات مالی، استرداد کامل و تعیین تکلیف مبالغ باقیمانده از پرداخت های خارج از روال قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی همچون این موارد بود.
وی ادامه داد: ایجاد سیستم الکترونیکی صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی و همچننی تدوین راهکار برای به حداقل رساندن مراجعات، ایجاد سیستم یکپارچه ارجاع کار در سازمان استان (شهر تهران و شهرستان های استان) از دیگر موضوعات مطرح شده بود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اعلان اینکه اهتمام بر کاهش تعدد حساب های بانکی سازمان در امتداد شفافیت نظام مالی از اهمیت ویژه ای برخوردارست اظهار داشت: در این دیدار بر رسیدگی به تخلفات از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان درباب رابطه مالی مستقیم میان مالک و ناظر در شهرستان های استان و ارائه طریق قانونی در این خصوص، بازبینی در ساختار دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستان ها (کاهش دخالت اعضای هیأت مدیره در انتصاب افراد منسوب به خود در دفاتر، انتخاب رؤسای برخی دفاتر بوسیله برگزاری انتخابات و… ) تاکید شد.
محبت خواه همین طور ایجاد وحدت رویه و پیش گیری از بروز فساد و رانت در فعالسازی و غیرفعالسازی اشخاص حقوقی در دفاتر نمایندگی سازمان، پیش گیری از سو استفاده برخی کارکنان سازمان از موقعیت های شغلی به نفع خود و یا غیر و برخورد جدی با این مساله (به ویژه کارکرد کارکنان دارای پروانه اشتغال، برخورد جدی با واسطه گری برخی کارکنان در ارائه خدمات حرفه ای، جلوگیری از ستاندن مبالغ غیر قانونی از مراجعه کنندگان و…) و پیش گیری از استخدام های بی رویه افراد فاقد شایستگی لازم، پایش کارایی و راندمان پرسنل و تعیین تکلیف درباب نیروی انسانی ناکار آمد و مازاد بر نیاز سازمان را مورد درخواست اکید اداره کل راه و شهرسازی تهران و جامعه مهندسی برشمرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تعیین تکلیف بودجه سالیانه سازمان در اسرع وقت، پیگیری فوری درباب برگزاری انتخابات هیأت رئیسه گروههای تخصصی از شورای مرکزی، تصویب شیوه نامه درباب احراز شرایط لازم برای تصدی پست های مدیریتی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را نیز جزء اهم امور برشمرد.
در آخر محبت خواه بر پیش گیری از دخالت اعضای هیأت مدیره از جایگاه خود در موضوع ارجاع کار نظارت شامل ماده ۳۳ در تهران و شهرستان ها و برگزاری جلسات منظم هفتگی با نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی تهران بمنظور هماهنگی و حل و فصل موضوعات فیمابین تاکید کرد و اظهار داشت: شفافیت در حوزه مدیریت سازمان نظام مهندسی سبب شکل گیری جریان ایجاد اعتماد و امید در جامعه مهندسان استان تهران خواهد شد که به لحاظ آماری ۵۰ درصد مهندسین دارای پروانه اشتغال در این استان حضور دارند.
بدین سبب گزارش، در ایام اخیر هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران در جلسه ای اعضای جدید هیات رئیسه سال سوم دوره هشتم را انتخاب نمود که سید علیرضا میرجعفری بعنوان رئیس، سید محمد هاشمی نایب اول، پیام رئیسی نایب دوم، سیامک الهی فر دبیر و مجتبی آمری نیا به سمت خزانه دار انتخاب شدند. قبل از این سعید سعیدیان ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را بر عهده داشت.

منبع: