معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد بهره برداری از خط ریلی رشت – كاسپین تا بهار ۱۴۰۰

به گزارش مدیرسا از گیلان معاون وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به اینکه طبق برنامه زمان بندی شده مسیر ریلی رشت – کاسپین در اوایل سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسید، خاطرنشان کرد: این نوید را برای مردم کشور داریم بزودی دریای جنوب به دریای شمال متصل می شود.
خیرالله خادمی در حاشیه بازدید از مسیر ریلی رشت – کاسپین در جمع خبرنگاران، اظهار نمود: این مسیر از مسیرهای اولویتدار وزارت راه و شهرسازی در بخش توسعه ریلی کشور بود که در ادامه مسیر ریلی قزوین – رشت در حال راه اندازی است.
وی اضافه کرد: هدف این پروژه اتصال مسیر ریلی کشور به ساحل دریای خزر است و بدین سان اتصال کریدور شمال – جنوب از دریای جنوب به دریای شمال را در آینده داشته باشیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مسیر ریلی رشت – کاسپین ۳۷ کیلومتر است که عملیات اجرای آن در دست اقدام بوده و خوشبختانه تا شش کیلومتر ریل گذاری شده و ۳۱ کیلومتر در حال عملیات زیرسازی است.
خادمی، با اشاره به اینکه طبق برنامه زمان بندی شده مسیر ریلی رشت – کاسپین در اوایل سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسید، خاطرنشان کرد: این نوید را برای مردم کشور داریم بزودی دریای جنوب به دریای شمال متصل می شود.
وی با تایکد بر ضرورت تکمیل کریدور شمال – جنوب در قطعه گیلان، اظهار داشت: با این اتصال می توانیم در حوزه ترانزیت به سمت روسیه و مناطق شمالی آسیا و سپس اروپا فعال شویم.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: تابحال حدود ۳۲۰ میلیارد تومان از محل منابع اعتباری دولت برای این پروژه هزینه شده و ارزش به روز شده آن حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است.
خادمی خاطرنشان کرد: برای تکمیل باقی مانده پروژه خط ریلی رشت – کاسپین حدود ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر باید هزینه نماییم تا بتوانیم پروژه را به اتمام برسانیم.
وی پیشرفت فیزیکی زیرساخت پروژه مذکور را ۶۰ درصد دانست و تصریح کرد: یکی از اشکالات اصلی اجرای این پروژه تأمین مصالح زیرساختی از جانب پیمانکار است که امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته کار به پایان برسد.
معاون وزبر راه و شهرسازی، درمورد تأثیر اتصال راه آهن رشت – کاسپین و در نهایت تکمیل کریدور شمال به جنوب بر اقتصاد کشور و استان، خاطرنشان کرد: برای تکمیل کریدور شمال – جنوب باید خط ریلی رشت را به آستارا برسانیم تا از آنجا به جمهوری آذربایجان و سپس روسیه و اروپا متصل شویم.
وی ضمن اشاره به مزیت های اتصال جنوب به شمال کشور با خط ترانزیتی، افزود: به جهت اینکه بتوانیم بهره برداری خوبی از مسیر ریلی قزوین – رشت بعنوان یکی از مهم ترین مسیرهای ریلی کشور داشته باشیم، باید در تکمیل خط ریلی رشت – انزلی – آستارا مصمم باشیم.

منبع: