غائله مسكن مهر سال جاری تمام می شود؟ شاید!

به گزارش مدیرسا شاید از ابتدا که کلنگ پروژه مسکن مهر به زمین زده شد کمتر کسی فکرش را می کرد که این طرح ۱۴ سال طول بکشد؛ اما این گونه شد و با این که مسؤلان گفته اند سال جاری پرونده این پروژه بسته می شود، آماده نبودن تعداد کمی از واحدها در پردیس، عمر این طرح را به ۱۴ سال می رساند.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، مسؤلان وزارت راه و شهرسازی قول داده اند سال جاری تمامی واحدهای مسکن مهر، به جز حدود ۱۲ هزار واحد شهر جدید پردیس که سال آینده تکمیل می شود را تحویل دهند. البته وعده قیچی شدن ربان مسکن مهر حداقل در چهار سال قبل دائما تجدید شده اما با عنایت به این که تتمه این پروژه باقی مانده است، احتمال دارد سال جاری قول بسته شدن پرونده آن رنگ حقیقت به خود بگیرد.
محمد اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ بارها اعلام نموده که طرح مسکن مهر سال جاری به اتمام می رسد. او چند روز قبل اظهار داشت که با افتخار باقیمانده مسکن مهر را تا آخر سال جاری و اوایل سال آینده تحویل می دهیم. به تازگی هم قائم مقام وی در جریان بازدید از شهر جدید پرند گفته که آخر سال جاری آخرین فرصت پیمانکاران برای اتمام پروژه های مسکن مهر در کشور است. احمد اصغری مهرآبادی در حالی این قول را داده که اتمام دست کم ۱۲ هزار واحد مسکن مهر پردیس به سال آینده موکول شده است.
در سال ۱۳۸۶ که پروژه مسکن مهر کلنگ خورد این تصور از جانب مسؤلان القا شد که واحدها ۱۸ ماهه تحویل می شود. حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود ۴ درصد برای آن در نظر گرفته شد که در مجموع با زیرساختهای آن هزینه ای بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان روی دست دو دولت روحانی گذاشت و البته همواره طی این سالها متقاضیان در بیم و امید خانه دار شدن قرار داشتند.
به هر حال آمار و ارقام نشان داده است پروژه مسکن مهر به روزهای تکمیل نزدیک شده است. طبق آماری که اواسط آذرماه سال جاری ارائه شد، از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر ۲ میلیون و ۴۵ هزار واحد معادل ۹۳ درصد از کل پروژه به بهره برداری رسیده است. ۱۲۰ هزار واحد از تعداد باقی مانده در مراحل نازک کاری، نصب انشعابات و ۶۰ هزار واحد هم در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی قرار دارند. ۹۰ هزار مسکن مهر هم دارای مشکلات حقوقی بوده و پرونده آن در محاکم قضایی است.
از کل پروژه مسکن مهر، سهم دولت احمدی نژاد از تحویل واحدها ۶۹۰ هزار واحد معادل ۳۱ درصد و تا کنون سهم دولت روحانی حدود ۶۲ درصد بوده و مابقی در مرحله ساخت قرار دارد. عمده واحدهای تکمیل نشده در شهرهای اطراف تهران است که به نقل از روابط عمومی این شرکت، ۱۲ هزار واحد در پردیس و مابقی مقرر است تا قبل سالجاری به بهره برداری برسد. در پردیس ۸۲ هزار واحد تعریف شده که تا کنون ۶۰ هزار واحد به افتتاح رسیده و ۱۰ هزار واحد مقرر است اسفندماه تحویل شود.
در شهر جدید پرند ۹۰ هزار واحد مسکن مهر وجود دارد که حدود ۱۰ هزار واحد آن باقی مانده است. در فازهای ۸ و ۹ پروژه کیسون حدود ۷۰۰۰ واحد نیمه کاره وجود دارد که مهرآبادی قول داده تا آخر بهمن ماه سالجاری به پایان برسد. می ماند ۳۰۰۰ واحد که پیمانکاران متعهد شده اند تا آخر سال جاری این تعداد را تحویل دهند.
در شهر جدید هشتگرد در استان البرز هم از ابتدا ۵۰ هزار واحد مسکن مهر تعریف شده بود که ۳۵ هزار دارای متقاضی موثر بود. از این تعداد تا کنون تابحال ۲۱ هزار واحد تحویل شده و طبق گفته مدیرعامل شرکت عمران هشتگرد ۱۲ هزار و ۲۹۱ مورد در چارچوب خودمالکی و طرح اقدام ملی مسکن قرار گرفته است. عملیات نازک کاری ۱۸۰۰ واحد باقی مانده به پایان نرسیده که با اتمام واحدهای فعال، پرونده مسکن مهر شهر جدید هشتگرد تا آخر سال بسته می شود. عمده این ۱۸۰۰ واحد دارای بیشتر از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی است.

منبع: