برای جلوگیری از كوه خواری؛ شورای عالی شهرسازی خواهان توقف ساخت بزرگراه جنوبی مشهد شد

شورای عالی شهرسازی و معماری در نامه ای به استاندار خراسان رضوی خواهان توقف راه اندازی بزرگراه جنوبی مشهد با هدف جلوگیری از کوه خواری در مشهد شد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، فرزانه صادق مالواجرد معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی در نامه ای به استاندار خراسان رضوی خواهان توقف راه اندازی بزرگراه جنوبی مشهد شد.
در این نامه که معاون وزیر راه به معتمدیان استاندار خراسان رضوی نوشته، آمده است: با توجه به این که کوه های واقع در جنوب مشهد، مرکز تنفس این شهر است و همین طور با هدف جلوگیری از کوه خواری و هر گونه ساخت و ساز کالبدی در این منطقه از مشهد، خواهشمند است دستور فرمائید تا هر چه سریع تر این پروژه متوقف شود.
در این نامه از وجود «تردید در صحت و سقم مطالعات ترافیکی مشهد» و همین طور «مغایرت طرح تفصیلی این منطقه از مشهد با اسناد فرادستی» نیز رونمایی شده است.