در گزارش مدیرسا اعلام شد: احتكار خانگی در بازار مرغ!

به گزارش مدیرسا نایب رییس کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به دلیلهای افزایش قیمت مرغ در بازار اظهار داشت: در این عرصه احتکار خانگی در حال انجام می باشد.
حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار درخواست ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه ریزی برای بهمن ماه را کرده بود، اظهار داشت: این میزان جوجه ریزی انجام شده و باتوجه به نیاز کشور نباید کمبودی در حوزه تامین مرغ وجود داشته باشد.

وی با اشاره به افزایش قیمت مرغ در ایام اخیر اضافه کرد: مردم نگران افزایش شدید قیمت مرغ هستند و به همین جهت میزان خریدها و تقاضا به شدت بالا رفته و در حقیقت نوعی احتکار خانگی صورت می گیرد.

اسدالله نژاد با اشاره به اینکه خیلی از واحدها نیز مبادرت به عرضه مرغ به صورت قطعه بندی کرده اند، اظهار داشت که این مسئله نیز موجب افزایش قیمت شده؛ به خاطر اینکه حاشیه سود این واحدها بسیار بالاست و گاهی مرغ دولتی هم وارد این چرخه می شود.

این فعال بخش خصوصی همین طور با اعلان اینکه از دیگر دلیلهای افزایش قیمت مرغ عرضه آن به دو نرخ آزاد و دولتی است، افزود: این مسئله موجب افزایش سود جویی هم در توزیع بعد از کشتار و هم در توزیع صنفی شده است ضمن اینکه نظارتی بر روند عرضه مرغ به واحدهای صنفی و از واحدهای صنفی به مصرف کننده وجود ندارد و این مسئله نیز چالش های زیادی را ایجاد کرده است.

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد که با وجود افزایش سهم نهاده های دامی برای مرغداران؛ همچنان قیمت تمام شده تولید بالاتر از نرخ مصوب آنست و زمانی که ستاد تنظیم بازار پذیرفته بود قیمت تمام شده تولید بالاتر از نرخ مصوب است باید مبادرت به اصلاح این قیمت می کردند و آنرا موکول به پس از عید نمی کردند چونکه این مسئله اجحاف و ظلم فاحش به مرغدار هست و زیان ناشی از این تصمیم یک سویه و غلط از توان مرغداران خارج هست و موجب می شود انگیزه تولیدکنندگان کاهش پیدا کند و در مقاطع بعدی با کاهش تولید مواجه باشیم.

منبع: