مدیریت

به دستور شهردار آبادان: ورود كامیون های پروژه فاز ۲ پالایشگاه آبادان به شهر ممنوع گردید

به گزارش مدیرسا به دستور شهردار آبادان، ورود كامیون های سنگین مربوط به پروژه در حال اجرای فاز ۲ پالایشگاه، به شهر ممنوع گردید. شهردار آبادان در گفتگو با خبرنگار […]

مدیریت

با حكم مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا: مصطفی مدبر سرپرست شركت فرهنگی ورزشی سایپا شد

مدیرسا: مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با صدور حكمی، مصطفی مدبر را جایگزین رضا درویش مدیر عامل سابق شركت فرهنگی ورزشی سایپا كرد.به گزارش مدیرسا به نقل از مهر به نقل […]