تکنولوژی

با راه اندازی اورژانس كسب و كار در سال گذشته ۳۰۰ هزار نیروی كار به چرخه اشتغال برگشتند

در وضعیت حاضر خیلی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مشکلات و چالشهایی در حوزه های بانکی، گمرکی، بیمه ای، مالیات و قوانین و بخشنامه های گوناگون روبه رو هستند […]

تکنولوژی

مدیركل تعاون كار و رفاه اجتماعی استان خبر داد: بازنشستگی قبل از موعد ۱۷۰۰ كارگر لرستانی

به گزارش مدیرسا لرستان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان اظهار داشت: درخواست بازنشستگی ۱۷۸۳ نفر که در مشاغل سخت و زیان آور فعالیت داشته اند، تأیید شد.علی آشتاب […]