تکنولوژی

نایب رئیس اتاق تعاون ایران مطرح كرد اعتمادی به واگذاری های شستا به بخش تعاون ندارم، جزئیات قرارداد سرمربی جدید استقلال

مدیرسا: نایب رییس اتاق تعاون ایران با تاكید بر ظرفیتهای بالای بخش تعاون اظهار داشت: با وجود آنكه مسئولیت توزیع كامل گوشت و مرغ شب عید را شبكه تعاونی ها […]