مدیریت

نماینده خاش: وزیر امور خارجه در مورد بازگرداندن مرزبانان اقدام لازم را انجام دهند

به گزارش مدیرسا نماینده مردم خاش ضمن محكوم كردن اقدام تروریستی مرز میرجاوه بیان كرد: وزیر امور خارجه در مورد بازگرداندن مرزبانان اقدام لازم را انجام دهند. به گزارش مدیرسا […]

مدیریت

عضو هیات رئیسه كانون عالی بازنشستگان كارگری: ۲۰۰ هزار تومان دردی از معیشت كارگران بازنشسته دوا نمی كند

به گزارش مدیرسا عضو هیات رئیسه كانون عالی بازنشستگان كارگری كشور اظهار داشت: بسته حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی مُسكن مقطعی است و دردی از معیشت كارگران بازنشسته دوا نمی نماید. […]