تکنولوژی

مدیركل بنیاد مسكن استان خوزستان: بنیاد مسكن در حال ارزیابی مناطق زلزله زده مسجدسلیمان است

به گزارش مدیرسا مدیركل بنیاد مسكن استان خوزستان اظهار داشت: از همان لحظات اولیه وقوع زمین لرزه در مسجدسلیمان همكاران ما در محل حضور یافته و در حال ارزیابی مناطق […]

تکنولوژی

توسط پژوهشگران پژوهشگاه زلزله شناسی محقق شد استفاده از میكرو و نانو زمین لرزه ها برای پیشبینی احتمالی خطر زلزله در ایران

به گزارش مدیرسا محققان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با مطالعه بر روی میكرو و نانو زمین لرزه ها به مدلی برای پیشبینی احتمالی خطر زلزله دست […]