تکنولوژی

دبیر انجمن شركت های هواپیمایی خبر داد درخواست از رئیس جمهور برای لغو محدودیت پذیرش ۶۰ درصدی مسافر

به گزارش مدیرسا دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با اعلان اینکه درخواست های ایرلاین ها از وزارت بهداشت و وزارت راه به جایی نرسید، اظهار داشت: از رئیس جمهور درخواست […]