تکنولوژی

مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی لرستان مطرح كرد: كمك جهاد دانشگاهی به علمی و تخصصی كردن طرح نوین مشاغل خانگی

به گزارش مدیرسا لرستان مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی لرستان اظهار داشت: ما دنبال تخصصی و علمی كردن طرح نوین مشاغل خانگی هستیم و اساسا جهاد دانشگاهی كه مرجع […]