تکنولوژی

امضای ۶ تفاهم نامه بین ایران و بلغارستان برای تقویت همكاری ها

مدیرسا: ایران و بلغارستان یادداشت تفاهم نامه هایی در زمینه همكاریهای بندری و دریایی، پستی، اتاق بازرگانی، هواشناسی واستاندارد امضا كردند.به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، […]

تکنولوژی

نماینده شركت نفت به مهر خبر داد: میعانات گازی در بورس بی مشتری ماند

مدیرسا: نماینده شركت ملی نفت ایران در بورس انرژی اظهار داشت: عرضه میعانات گازی امروز در رینگ بین المللی بورس انرژی فروش نرفت.امیرحسین تبیانیان، نماینده شركت ملی نفت ایران در […]

تکنولوژی

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی خبر داد: افزایش تولید ۹ میلیون بشكه میعانات گازی در سال ۹۷

به گزارش مدیرسا مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار داشت: مجتمع گاز پارس جنوبی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بیشتر از ۹ میلیون بشكه افزایش تولید داشته است.به […]