تکنولوژی

آغاز ساخت اولین پروژه مسكن كارگری در شهركهای صنعتی كارگران دارای بیمه در اولویت ساخت مسكن كارگری

طبق پیش بینی ها مقرر است ۱۰۰ هزار واحد مسکونی ارزان در جوار شهرکها و نواحی صنعتی کشور برای کارگران ساخته شود و کارگرانی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی […]