تکنولوژی

مدیرعامل شركت ساخت به مدیرسا خبر داد: تحویل اولین محموله ریل ملی، جزئیات قراردادهای بعدی با ذوب آهن

به گزارش مدیرسا مدیرعامل شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور از تحویل اولین محموله ریل ملی و ارسال به خطوط آماده ریل گذاری آگاهی داد و اظهار […]

تکنولوژی

مركز پژوهش‎ های مجلس بررسی كرد: آیا مصوبه افزایش حقوق كارمندان و بازنشستگان قابلیت اجرایی دارد؟

مدیرسا: مركز پژوهش های مجلس درباره امكان افزایش حقوق كاركنان و بازنشستگان با عنایت به قانون بودجه ۹۸ اعلام نمود: اعتبارات پیش بینی شده برای افزایش حقوق برای تحقق این […]