مدیریت

افتتاح پایگاه استارت های گردشگر، میراث فرهنگی و صنایع دستی درهای گل گرفته خانه سرهنگ ایرج باز شد

مدیرسا: درهای خانه «سرهنگ ایرج» كه ۱۰ سال پیش گل گرفته شده بود، سپس تبدیل به پایگاه استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی، باز شد.به گزارش مدیرسا […]