تکنولوژی

معاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تاكید كرد: لزوم استفاده از ظرفیت های علمی دانشگاهی در زمینه سلامت نیروی كار و خدمات الكترونیكی

به گزارش مدیرسا معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با اشاره به تفاهم نامه منعقده این معاونت با دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی، اظهار داشت: آمادگی […]

تکنولوژی

وزیر راه و شهرسازی به مدیرسا خبر داد توسعه عوارض الكترونیكی در آزاد راه ها به شرط پرداخت

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: الكترونیكی شدن عوارض آزاد راهی توسعه می یابد اما اگر مردم عوارض خودرا پرداخت نكنند تهمیدات دیگری را در پیش می گیریم.محمد اسلامی در […]