تکنولوژی

یك مقام مسئول كارگری اعلام كرد برای لشگر تحصیلكردگان بیكار چه كار كرده ایم؟

به گزارش مدیرسا رئیس اتحادیه كارگران قراردادی می گوید اگر برای اشتغال فارغ التحصیلان بیكار فكری نكنیم با لشگری از بیكاران تحصیلكرده جویای كار مواجه خواهیم شد كه روز به […]

تکنولوژی

مهر در آستانه روز كارگر گزارش می دهد: سه گام نیمه تمام در تامین امنیت شغلی كارگران، وعده ها تكرارمی شوند

به گزارش مدیرسا بررسی اقدامات صورت گرفته برای تامین امنیت شغلی نیروی كار نشان داده است فقط در دو سال ونیم گذشته سه گام اولیه در این زمینه برداشته شد، […]

تکنولوژی

معاون وزیر كار خبر داد آغاز اعزام نیروی كار به خارج، نیروهای فنی و پزشكی در اولویت اعزام

به گزارش مدیرسا معاون وزیر كار از آغاز اعزام نیروی آماده به كار داخلی به كشورهای اروپایی، آسیایی و منطقه با اولویت كارشناسان رشته های فنی و گروه های پزشكی […]