تکنولوژی

جزییات برگزاری سیزدهمین جشنواره كارآفرینان برتر معرفی بنگاه های كارآفرین در جشنواره كارآفرینان

مدیرسا: مدیركل دفتر توسعه كارآفرینی و بهره وری نیروی كار وزارت كار ۳۱ تیرماه را آخرین مهلت ثبت نام در سیزدهمین جشنواره كارآفرینان برتر ذكر كرد و اظهار داشت: رویكرد […]