تکنولوژی

رئیس اتاق تعاون ایران : نمایشگاه صنعت ساختمان سبب كاهش قیمت تمام شده و افزایش تولید مسكن می شود

مدیرسا: رئیس اتاق تعاون ایران، ارتقای سطح كیفی محصولات تولیدی و فراهم كردن بستر دستیابی تولیدكنندگان به بازارهای صادراتی را همچون اهداف برگزاری بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان عنوان نمود و […]