تکنولوژی

با راه اندازی اورژانس كسب و كار در سال گذشته ۳۰۰ هزار نیروی كار به چرخه اشتغال برگشتند

در وضعیت حاضر خیلی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مشکلات و چالشهایی در حوزه های بانکی، گمرکی، بیمه ای، مالیات و قوانین و بخشنامه های گوناگون روبه رو هستند […]