تکنولوژی

مدیركل بنادر و دریانوردی هرمزگان مطرح كرد: تقویت حمل و نقل به منظور گسترش سرمایه های متمركز اولویت بنادر

به گزارش مدیرسا مدیركل بنادر و دریانوردی هرمزگان تقویت حمل و نقل به منظور گسترش سرمایه های متمركز را مولفه مهم سال جهش تولید عنوان نمود. به گزارش مدیرسا به […]