تکنولوژی

نامه جمعی از اقتصاددان به رئیس جمهور با این ۱۰ راهكار، بدون كمك خارجی اقتصادایران را نجات دهید

به گزارش مدیرسا تعدادی از اقتصاددان كشور در نامه ای به رئیس جمهور راهكارهای دهگانه را بدون كمك خارجی برای نجات اقتصاد ایران پیشنهاد كردند.به گزارش مدیرسا به نقل از […]

تکنولوژی

ساعاتی پس از حمله موشكی سپاه انجام شد بازدید سرزده رئیس كل بانك مركزی از صرافی های خیابان فردوسی

به گزارش مدیرسا رئیس كل بانك مركزی به صورت سرزده با حضور در خیابان فردوسی تهران از جریان خرید و فروش ارز در خیابان فردوسی تهران بازدید نمود.دریافت ۲۰ MB […]