تکنولوژی

یك مقام مسئول اعلام كرد: بانك مركزی، مسئول اعلام میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات

به گزارش مدیرسا رئیس كنفدراسیون صادرات ایران اعلام نمود: بانك مركزی مسئول اعلام میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات است.به گزارش مدیرسا به نقل از كنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی […]