تکنولوژی

در نامه ای به سازمان توسعه تجارت اعلام شد؛ تداوم فعالیت سامانه قبلی صدور كارت بازرگانی به مدت دو ماه

به گزارش مدیرسا سرپرست وزارت صمت در نامه ای به رئیس كل سازمان توسعه تجارت ایران دستور داد تا سامانه قبلی صدور كارت بازرگانی به مدت دو ماه دیگر، به […]