تکنولوژی

مدیركل بنادر و دریانوردی هرمزگان مطرح كرد: تقویت حمل و نقل به منظور گسترش سرمایه های متمركز اولویت بنادر

به گزارش مدیرسا مدیركل بنادر و دریانوردی هرمزگان تقویت حمل و نقل به منظور گسترش سرمایه های متمركز را مولفه مهم سال جهش تولید عنوان نمود. به گزارش مدیرسا به […]

تکنولوژی

آموزش های متقاضیان طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار استان بوشهر شروع شد

به گزارش مدیرسا ایسنا/بوشهر دبیر اجرایی طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار استان بوشهر از شناسایی و آغاز آموزش تخصصی و عملی حدود ۵۰ درصد از متقاضیان این طرح اطلاع داد.محسن […]