تکنولوژی

رئیس مركز شماره گذاری و تعویض پلاك پلیس راهور ناجا: تحت هیچ شرایطی نباید مانع تولید و تحویل خودرو شد

رئیس مركز شماره گذاری و تعویض پلاك پلیس راهور ناجا اظهار داشت: اگر خودرو تولید داخل، مشكل استانداردی دارد كه به خاطر شرایط تحریم امكان رفعش نیست با اتخاذ راهكار […]

تکنولوژی

رئیس اتاق تعاون ایران : نمایشگاه صنعت ساختمان سبب كاهش قیمت تمام شده و افزایش تولید مسكن می شود

مدیرسا: رئیس اتاق تعاون ایران، ارتقای سطح كیفی محصولات تولیدی و فراهم كردن بستر دستیابی تولیدكنندگان به بازارهای صادراتی را همچون اهداف برگزاری بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان عنوان نمود و […]