تکنولوژی

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد: تحریم كنندگان هیچ مجوزی برای واردات دارو و غذا صادر نكرده اند

مدیرسا: رئیس سازمان برنامه و بودجه، از تحریم بودن غذا و دارو از طرف تحریم كنندگان ایران آگاهی داد. به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، محمدباقر نوبخت، در مراسم […]