تکنولوژی

یك مقام مسئول خبر داد بهره برداری از ۲ كارخانه بزرگ صنایع معدنی بدون حضور حتی یك خارجی

به گزارش مدیرسا یك مقام مسئول اظهار داشت: دو كارخانه كنسانتره و گندله سازی در مجتمع معدنی سنگان، طی روزهای آینده با فرمان رئیس جمهور به صورت ویدئوكنفرانسی افتتاح می […]