تکنولوژی

آغاز ساخت اولین پروژه مسكن كارگری در شهركهای صنعتی كارگران دارای بیمه در اولویت ساخت مسكن كارگری

طبق پیش بینی ها مقرر است ۱۰۰ هزار واحد مسکونی ارزان در جوار شهرکها و نواحی صنعتی کشور برای کارگران ساخته شود و کارگرانی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی […]

تکنولوژی

با راه اندازی اورژانس كسب و كار در سال گذشته ۳۰۰ هزار نیروی كار به چرخه اشتغال برگشتند

در وضعیت حاضر خیلی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مشکلات و چالشهایی در حوزه های بانکی، گمرکی، بیمه ای، مالیات و قوانین و بخشنامه های گوناگون روبه رو هستند […]