تکنولوژی

رئیس مركز شماره گذاری و تعویض پلاك پلیس راهور ناجا: تحت هیچ شرایطی نباید مانع تولید و تحویل خودرو شد

رئیس مركز شماره گذاری و تعویض پلاك پلیس راهور ناجا اظهار داشت: اگر خودرو تولید داخل، مشكل استانداردی دارد كه به خاطر شرایط تحریم امكان رفعش نیست با اتخاذ راهكار […]