تکنولوژی

معاون سازمان راهداری به مدیرسا اعلام كرد كرایه ها برای اربعین افزایش نمی یابد، تقسیم بندی زائرین برای بازگشت

به گزارش مدیرسا معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام نمود: نرخ كرایه حمل و نقل زائرین اربعین تغییر نمی كند و برای كنترل، […]