تکنولوژی

مقام مسئول در وزارت صنعت مطرح كرد: برنامه صندوق پشتیبانی از صنایع پیشرفته برای تقویت صنایع های تك

به گزارش مدیرسا مدیرعامل صندوق پشتیبانی از صنایع پیشرفته اظهار داشت: بسترهای لازم برای تحقق عملی شعار امسال خصوصاً در صنایع پیشرفته برقرار است.به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت […]

تکنولوژی

سرپرست سازمان جنگلها خبر داد: واگذاری زارعت چوب، گیاهان دارویی و گردشگری جنگلی به بخش خصوصی

مدیرسا: سرپرست سازمان جنگها، مراتع و آبخیزداری كشور برنامه های این سازمان برای توسعه پایدار در بحش منابع طبیعی را تشریح نمود. به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان جنگل […]