تکنولوژی

گزارش مدیرسا به نقل از مهر؛ مروری بر مشوق های بازار دولتی مخابرات ایران به تولیدكنندگان خارجی

مدیرسا: قوانین متعددی مشتریان صنعت تجهیزات مخابراتی در ایران را مكلف به پشتیبانی از تولید داخل می كنداما سیاست جاری این مشتریان نگاهی خلاف پشتیبانی از توانمندی های داخل داشته […]