تکنولوژی

سخنگوی سازمان هواپیمایی خبر داد الزامی شدن استفاده از ماسك در هواپیما

سخنگوی سازمان هواپیمایی كشوری از الزامی شدن استفاده از ماسك در فرودگاه های كشور و داخل هواپیماها خبرداد.به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، رضا جعفرزاده در اینباره اظهارکرد: برپایه […]