مدیریت

با امضای تفاهم وزارت تعاون و جهاد دانشگاهی كلید خورد تشكیل تعاونی های دانشجویی با محور فعالیت های نوآورانه

مدیرسا: معاونت تعاون وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی با هدف استفاده از ظرفیت دانشجویان در فعالیت های نوآورانه و تشكیل تعاونیهای دانش بنیان، تفاهم […]

مدیریت

معاون دانشگاه علمی كاربردی: صدور مجوز جذب دانشجو در مراكز منوط به ایجاد فضای كار است

به گزارش مدیرسا معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علمی كاربردی اظهار داشت: صدور مجوز جذب دانشجو در مراكز علمی كاربردی منوط به ایجاد فضای كار است.به گزارش مدیرسا به نقل از […]