تکنولوژی

سازمان هواپیمایی كشوری؛ پروانه فعالیت ۴ شركت به علت گرانفروشی بلیت هواپیما تعلیق شد

به گزارش مدیرسا سازمان هواپیمایی کشوری اعلام نمود: پروانه فعالیت چهار شرکت خدمات مسافرت هوایی به دلیل گرانفروشی بلیت هواپیما توسط این سازمان تعلیق شد.به گزارش مدیرسا به نقل از […]

تکنولوژی

دبیر انجمن شركت های هواپیمایی خبر داد درخواست از رئیس جمهور برای لغو محدودیت پذیرش ۶۰ درصدی مسافر

به گزارش مدیرسا دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با اعلان اینکه درخواست های ایرلاین ها از وزارت بهداشت و وزارت راه به جایی نرسید، اظهار داشت: از رئیس جمهور درخواست […]