تکنولوژی

عوارض الكترونیكی خودروهای عمومی و سنگین قسطی شد نیمی از مردم عوارض الكترونیكی پرداخت نكردند، خبری از جریمه نیست!

مدیرسا: مدیركل بهره برداری آزادراه های كشور اعلام نمود كه عوارض الكترونیكی خودرو های عمومی و سنگین كه طی پنج ماه گذشته از آزادراه های دارای تجهیزات الكترونیكی ستاندن عوارض […]

تکنولوژی

امكانی تازه برای بازیابی رمز اگر رمز كارت سوخت تان را فراموش كرده اید، این مطلب را بخوانید

مدیرسا: سخنگوی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی اظهار داشت: همه كارت های سوختی كه شركت ملی پخش برای متقاضیان صادر می كند، رمز گذاری شده است.به گزارش مدیرسا به […]