تکنولوژی

ساعاتی پس از حمله موشكی سپاه انجام شد بازدید سرزده رئیس كل بانك مركزی از صرافی های خیابان فردوسی

به گزارش مدیرسا رئیس كل بانك مركزی به صورت سرزده با حضور در خیابان فردوسی تهران از جریان خرید و فروش ارز در خیابان فردوسی تهران بازدید نمود.دریافت ۲۰ MB […]

تکنولوژی

معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی: سامانه جامع بخش تعاونی اعتماد خدشه دار شده به بخش تعاون را بازمی گرداند

به گزارش مدیرسا ایسنا/هرمزگان معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: به منظور توسعه شفافیت در بخش تعاون، سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی كشور را […]