تکنولوژی

عوارض الكترونیكی خودروهای عمومی و سنگین قسطی شد نیمی از مردم عوارض الكترونیكی پرداخت نكردند، خبری از جریمه نیست!

مدیرسا: مدیركل بهره برداری آزادراه های كشور اعلام نمود كه عوارض الكترونیكی خودرو های عمومی و سنگین كه طی پنج ماه گذشته از آزادراه های دارای تجهیزات الكترونیكی ستاندن عوارض […]

تکنولوژی

امكانی تازه برای بازیابی رمز اگر رمز كارت سوخت تان را فراموش كرده اید، این مطلب را بخوانید

مدیرسا: سخنگوی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی اظهار داشت: همه كارت های سوختی كه شركت ملی پخش برای متقاضیان صادر می كند، رمز گذاری شده است.به گزارش مدیرسا به […]

تکنولوژی

در دانشگاه امیركبیر صورت می گیرد ارزیابی صدمه پذیری پل ها در شرایط وقوع زلزله

مدیرسا: پنجمین كنفرانس بین المللی پل، ۲۶ و ۲۷ شهریور ماه امسال در دانشگاه صنعتی امیركبیر برگزار می گردد.به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، دكتر فرزاد حاتمی، دبیر كنفرانس […]