تکنولوژی

سازمان هواپیمایی كشوری؛ پروانه فعالیت ۴ شركت به علت گرانفروشی بلیت هواپیما تعلیق شد

به گزارش مدیرسا سازمان هواپیمایی کشوری اعلام نمود: پروانه فعالیت چهار شرکت خدمات مسافرت هوایی به دلیل گرانفروشی بلیت هواپیما توسط این سازمان تعلیق شد.به گزارش مدیرسا به نقل از […]