تکنولوژی

معاون سابق سازمان هواپیمایی: هواپیمایی، گزارش مردم درباره آنتونوف را جدی بگیرد

مدیرسا: معاون سابق سازمان هواپیمایی كشوری اعلام نمود كه حتی اگر صلاحیت پروازی برای آنتونوف ۷۴ پرواز اخیر مشهد تهران صادر گردیده است، وقتی مردم گزارش از نارضایتی پروازشان می […]