تکنولوژی

در پاسخ به چند سوال گسلی مطرح شد یافته های جدید پژوهشگران درباره تردیدهای ماهیت گسلی ۳ افراز جنوب پایتخت

مدیرسا: یافته های زمین شناختی سالیان اخیر پژوهشگران پژوهشكده علوم زمین در همكاری با پژوهشگران داخلی و بین المللی نشان از تردید جدی درباب ماهیت گسلی افرازهای موسوم به ˮگسل […]

تکنولوژی

سازمان برنامه ابلاغ كرد تخصیص ۷۸ میلیارد تومان اعتبار برای پاداش بازنشستگان وزارت علوم

مدیرسا: رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور تخصیص ۷۸۵ میلیارد ریال برای پرداخت پاداش بازنشستگان وزارت علوم را صادر كرد. به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، محمدباقر نوبخت معاون […]