مدیریت

نایب رئیس كانون بازنشستگان مشهد تاكید كرد لزوم تامین اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۹۸

مدیرسا: نایب رئیس كانون بازنشستگان مشهد بر لزوم تامین اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه ۹۸ اصرار كرد و از كمیسیون تلفیق مجلس خواست با مساعدت بیشتری بودجه مورد […]

مدیریت

عضو هیات رئیسه كانون عالی بازنشستگان كارگری: ۲۰۰ هزار تومان دردی از معیشت كارگران بازنشسته دوا نمی كند

به گزارش مدیرسا عضو هیات رئیسه كانون عالی بازنشستگان كارگری كشور اظهار داشت: بسته حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی مُسكن مقطعی است و دردی از معیشت كارگران بازنشسته دوا نمی نماید. […]