تکنولوژی

نایب رییس كانون عالی انجمن های صنفی كارگران: ساخت مسكن كارگران توسط انبوه ساز را سفارش نمی كنم

به گزارش مدیرسا یك مقام مسئول كارگری با بیان این كه تشكیل تعاونی های مسكن كارگری بدون داشتن پشتوانه نتیجه ای برای جامعه كارگری ندارد، تاسیس تعاونی مسكن كارگران كشور […]