تکنولوژی

معاون سازمان ملی استاندارد : خودروسازان برای ارتقا استانداردها مهلتی درخواست نكردند

به گزارش مدیرسا معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران اظهار داشت: خودروسازان برای رعایت استانداردهای ۸۵ گانه هیچ مهلتی درخواست نكردند.به گزارش مدیرسا به نقل از مهر […]