تکنولوژی

صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون خبر داد؛ صدور ضمانت نامه اعتباری برای تعاونیهای تولیدكننده محصولات بهداشتی

مدیرسا: شركت تعاونی های تولیدكننده محصولات در رابطه با ویروس كرونا، ضمانت نامه اعتباری دریافت می كنند. به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، در […]