تکنولوژی

پیشنهاد افزایش حق مسكن كارگران به دولت می رود جزئیات افزایش حقوق و مزایا و حق اولاد كارگران در سال آینده

مدیرسا: در امتداد تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰، وزارت کار پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران را با قید فوریت به هیات وزیران ارسال می کند. به گزارش مدیرسا […]