تکنولوژی

سخنگوی گمرك ایران: ازبكستان محدودیت های ترانزیتی كامیون های ایرانی را كنسل كرد

به گزارش مدیرسا سخنگوی گمرك ایران اظهار داشت: برمبنای اعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاشكند محدودیت های ترانزیتی كامیون های ایرانی در قلمرو كشور ازبكستان كنسل شد.سید روح اله […]