تکنولوژی

معاون وزیر راه و شهرسازی: ۱۳بیمارستان از انتشار كرونا تابحال در كشور به بهره برداری رسیده است

به گزارش مدیرسا معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: از آغاز شیوع کرونا تابحال ۱۳ بیمارستان در مناطق مختلف کشور به بهره برداری رسیده است. به گزارش مدیرسا به […]