تکنولوژی

پس از سال ها انتظار برای تكمیل؛ كار بیمارستان ولیعصر اراك به پایان حجت دادستانی كشید

مدیرسا: مركزی دادستان عمومی وانقلاب اراك در امتداد وظایف مدعی العموم، طی نامه ای به پیمانكار پروژه در حال ساخت بیمارستان ولی عصر(عج) اراك تذكرات لازم جهت تسریع در تكمیل […]