چند درصد افراد در اروپا خود اشتغال هستند؟

به گزارش مدیرسا مردم اروپای مركزی و شرقی بر خلاف ساكنین كشورهای اسكاندیناوی تمایل بیشتری به كار كردن برای خود دارند.
به گزارش مدیرسا به نقل از مركز آمار اتحادیه اروپا، تا آخر سال ۲۰۱۸ حدود ۳۰.۲ میلیون نفر در سطح اتحادیه اروپا كه سن ۲۰ تا ۶۴ سال سن داشته اند خود اشتغال بوده اند كه ۲۶.۷ میلیون نفر این افراد را متولدین كشورهای عضو و ۳.۵ میلیون نفر را مهاجرینی كه بعداً به كشورهای عضو این اتحادیه مهاجرت كرده اند تشكیل داده اند.
در میان كشورهای مختلف اروپایی، سه نفر از هر ۱۰ نفر در یونان خود اشتغال بوده اند تا بدین ترتیب اتباع یونانی بیشترین آمار خوداشتغالی را داشته باشند و بعد از آنها ایتالیا با ۲۲ درصد و لهستان با ۱۸ درصد قرار دارند. از جانب دیگر اما پایین ترین میزان خوداشتغالی در میان اتباع كشورهای عضو مربوط به دانمارك و لوكزامبورگ با هفت درصد است و بعد از آنها، آلمان و سوئد با ۹ درصد قرار دارند.
طبق اعلام این مركز، ۳۸ درصد مهاجرین لهستانی كه به كشورهای دیگر مهاجرت كرده اند خود اشتغال بوده اند كه بالاترین نرخ خوداشتغالی مهاجران اروپایی است و بعد از آنها، مالت با ۲۱ درصد و استونی با ۲۰ درصد قرار دارد. از جانب دیگر پایین ترین میزان خوداشتغالی در میان مهاجرین اروپایی مربوط به لوكزامبورگ با هشت درصد بوده است و بعد از آن مجارستان، سوئد، اتریش، قبرس و آلمان همگی با ۹ درصد قرار دارند.
هم چنین در میان اتباع خارجی، ۳۵ درصد افرادی كه به جمهوری چك مهاجرت كرده اند خود اشتغال هستند و مهاجرین به لهستان با ۱۹ درصد و مجارستان و انگلیس با ۱۸ درصد در رده های بعدی قرار دارند. از سوی دیگر كمترین خوداشتغالی مهاجران در لوكزامبورگ و اتریش با هفت درصد به ثبت رسیده است و مهاجرین به سوئد با هشت درصد و اسلوونی، ایرلند، دانمارك و آلمان با ۹ درصد در رده بعدی پایین ترین میزان خوداشتغالی قرار گرفته اند.
منطقه یورو شامل ۱۹ كشور بلژیك، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوكزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواكی و فنلاند است كه از یورو بعنوان واحد پولی خود استفاده می نمایند. اتحادیه اروپا هم دارای ۲۸ عضو است كه شامل ۱۹ كشور عضو منطقه یورو بعلاوه انگلیس، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارك، سوئد، كرواسی، جمهوری چك و رومانی است.